Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü ve e- ticaret 2016 verileri

yazar 12 Mayıs 2017

 Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü

94.3 milyar TL büyüklüğe ulaştı

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2016 Yılı Pazar Verileri” ni açıkladı. Bu verilere göre sektör,  TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14.4 büyümeyle 94.3 milyar TL oldu. İstihdamını 120 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da yüzde 32 büyümeyle  3,1 milyar TL’ye ulaştı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2016 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın  açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve  proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya görüntülü telekonferans yöntemi ile katılıp açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi ve İletişim  teknolojileri (BİT) sektörünün diğer sektörerin gelişimini etkileyen merkezi bir konumda olduğunu belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.

Bilgi ve İletişim sektörlerini geliştirmenin önümüzdeki yıllarda daha önemli bir hale geleceğini vurgulayan Sayan, Türkiye’nin bu alanda teknoloji geliştiren ve üretim yapan bir üllke olması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Yerli ve milli bir BİT oluşturmanın önemine dikkat çeken Sayan şöyle devam etti:

“Haberleşme sektörünün de içerisinde bulunduğu BİT’in gelişimi ekonomi de çarpan etkisi yapıyor ve çok daha önemli hale geliyor.Biz de üreten kişi, kuruluş ve devlet olarak sadece pazar değil  bu teknolojiler geliştiren ve diğerlerine göre daha önde olan konumda olacağımızı düşünüyorum.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı.

2016 yılında hain darbe girişimi, terör olayları, döviz kurlarındaki hareketlilik,  ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklanan sorunlar,  kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren bazı  şirketlerin büyük projelerini askıya alması gibi bir dizi olumsuz gelişmenin yaşanmasına  karşın bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün  Türk Lirası bazında çift haneli büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti:

“2016 yılı kurumların, hızla gelişen teknolojinin ve bilgi dünyasında varolan rekabetin gerisinde kalmamak için dijital dönüşüm stratejilerini konuştukları ve bunları planladıkları bir yıl oldu. 2017 de kurumların bu stratejileri uygulamaya geçirecekleri ve daha somut adım atacakları bir yıl oluyor. Dijital dönüşüm gerek katma değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde, gerekse  teknolojinin her noktasında insan hayatını ilgilendiren ürünlerde etkin olacak.  Bu açıdan; gerek yazılım geliştirenler veya servis sunanlar gerekse donanım tedarikçileri önemli rol oynayacak.”

Karaca, çift haneli büyüme ivmesini sürdüren bilişim sektörünün, ekonominin geneline yayılan çarpan etkisi ile kendisine atfedilen bu önemi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ” Dijital Dönüşüm Seferberliği” ilan ettiğini  Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanı  Faruk Özlü başkanlığında “Sanayide Dijital Dönüşüm” platformu kurulduğunu vurgulayan Karaca, “Tüm bu gelişmeler ve söylemler  bunca yıllık çalışmalarımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor ve bizi sevindiriyor” dedi.

Altıncısı tamamlanan Bilgi Merkezi projesinin bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu, geride bırakılan zor bir seneye rağmen pazardaki yüzde 14 oranındaki büyümenin memnun edici olduğunu ifade etti.  Yaveroğlu, “Büyümenin büyük bir bölümünün, 4.5G ihalesenin de etkisiyle, İletişim Teknolojileri sektöründen geldiğini görüyoruz. Bilişim Teknolojileri sektöründe de yazılımın payı artmaya devam ediyor. Türk Lirasının son dönemde kaybetmiş olduğu değer ve Turquality gibi ihracatı teşvik edici programların sektörümüzü kapsama dahil etmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yıl yüzde 32 oranında artan sektör ihracatının daha da gelişmesini bekliyoruz. Bu büyümenin sürdürülebilir olmasının önündeki en büyük engellerden biri olan nitelikli işgücü açığı konusunu da hep birlikte çözmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

2016 Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Büyüklüğü

TÜBİSAD adına açıklama yapan Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu‘nun  verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2016 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde  14.4’lük büyüme ile 2016 yılında 94.3 milyar TL’lik hacme ulaştı.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 11’lik büyüme ile 29,6 milyar TL’ye,  İletişim Teknolojileri ise yüzde 16’lık büyüme ile 64,7  milyar TL’ye ulaştı.

2016 yılında 29,6 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklük  şöyle oldu:

Bilgi Teknolojileri donanım:  12.9 milyar TL

Bilgi Teknolojileri yazılım: 11,9 milyar TL

Bilgi Teknolojileri hizmet:  4,8 milyar TL

Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 16.3 ile yazılım kategorisinde gerçekleşti. Yazılım sektöründeki büyümeyi yüzde 14.4 ile hizmet, yüzde 5.1 ile donanım sektörleri takip etti.

İletişim Teknolojileri sektörü 2016 yılında 64.7 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı  ise şöyle oldu:

İletişim Teknolojileri donanım:  19,3 milyar TL

İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme:  45,4 milyar TL

2016 yılında Bilgi Teknolojileri hizmet kategorisinde yerlilik oranı yüzde 86, yazılım kategorisinde ise yüzde 60 oldu.

İhracat 3,1 milyar TL

Sektörün, toplam ihracat rakamı ise türk lirası bazında bir önceki yıla  göre yüzde 32 artarak  3,1 milyar TL’ye  ulaştı. Toplam ihracatın 2,041 milyar TL’lik kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla yüzde 41 büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun yüzde on dörtlük kısmı ihracattan geliyor.

Rapora göre, en fazla ihracat yüzde 56 ile Ortadoğu ve Afrika yüzde 20’lik oranla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

İstihdam

2016 yılında sektörün Türk lirası bazında farklı alanlarda gösterdiği büyüklüğe rağmen istihdamda bunu yansıtacak bir artış görülmemiştir. Bu da şirketlerin verimliliğe önem verdiğini göstermektedir.  Sektörün toplam istihdamının yüzde 67’si Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

2017 yılı büyüme beklentisi

Araştırmanın sonuçlarına göre, 2017 yılında da sektörde  türk lirası bazında çift haneli büyüme beklenmektedir.

Untitled-1

E-Ticaret hacmi yüzde 24 büyüyerek 2016 yılında

30.8 milyar TL’ye ulaştı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) “Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2016” raporunu açıkladı. Bu yıl döndüncüsü hazırlanan raporda, e-Ticaret sektörünün yıllık yüzde 24’lük  bir artışla 30.8 milyar TL büyüklüğe ulaştığı belirtildi.

Türkiye’de e-ticaret pazarını uluslararası standartlara göre ölçümleyen  “Türkiye e-Ticaret 2016 Pazar Büyüklüğü” raporu açıklandı.Rapora göre Türkiye’de e-Ticaret sektörü 2016 yılında yüzde 24 oranında artış göstererek 30.8 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.

Türkiye e-Ticaret 2016 Pazar Büyüklüğü” raporunun kamuoyu ile paylaşılması amacıyla düzenlenen basın toplantısına TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca,  Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda sunum TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş tarafından yapıldı.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı  Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD’ın  temsil ettiği sektörlerin tüm alt kategorileri ile birlikte Türkiye’nin hızla büyüyen, gelişen ve en dinamik sektörleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Ne kadar sevindirici ki sektörümüzün büyüme alanları gelişen teknoloji ile gün geçtikçe artıyor. E- ticaret bunlardan bir tanesi… İnternetin hayatımızın her alanında aktif rol almasının bir sonucu olarak daha hızlı, pratik ve farklı ödeme fırsatları sunan elektronik ticaret sektörü gün geçtikçe büyüyor. Bu yıl dördüncüsünü hazırladığımız ” Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü”nü de birazdan  sizlerle paylaşacağız. e-Ticaret, Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüyen bir parçası… Kısa bir süre önce TÜSİAD’ın yayınladığı “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” Raporu, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) Ekonomi Bakanlığı himayesinde e-ticaret bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği e-Ticaret zirvesi de Türkiye’nin bu konuda potansiyelinin ve önümüzdeki fırsatların önemli bir göstergesi. Ülkemizin elektronik ticaret uygulamalarının ve hacminin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını düşündüğümüz TÜBİSAD raporunun da  sektöre faydalı olmasını diliyoruz”

Dördüncüsü tamamlanan Türkiye E-ticaret Pazar Büyüklüğü çalışmasının bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Tolga Yaveroğlu, “çalışmamızın hem lokal hem de global birçok kaynak tarafından referans alınıyor olması bizi çok memnun ediyor. Son dört senede Türkiye’de e-ticaret sektörü iki misli büyüdü; ancak pazarın potansiyelini değerlendirdiğimizde daha yolun başında olduğumuzu düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş ise,  e-ticaretin bir ülkede büyümesinde  internet kullanımı, bankacılık hizmetlerinin ve lojistik altyapının gelişmişliği, kullanıcıların e-ticaret alışkanlığı gibi faktörlerin etkili roy oynadığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’de son yıllara baktığımızda e-ticaretin yanı sıra e-ticareti destekleyen diğer alanlarda da çok ciddi bir büyüme ve gelişme olduğunu görüyoruz. 2016 yıl sonunda, bir önceki yıla göre e-ticaret pazar büyüklüğü yüzde 24 artarak 30 milyar TL’nin üzerine çıkmış durumda.  Bu önemli rakama rağmen e-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 3,5 ile gelişmekte olan ülkelerin altında kalıyor. Ülkemizde mobil internetin ve mobil uygulamaların gelişimiyle, e-ticaretin ilerleyen yıllarda daha yüksek paylar alacağını düşünüyoruz.”

TÜBİSAD Türkiye’de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2016 Pazar Büyüklüğü Raporu Sonuçları:

Toplam Pazar: 30,8 milyar TL (yüzde 24 yıllık büyüme)

Alt kırılımlar:

Tatil-Seyahat: 10,1  milyar TL  (yüzde 13 yıllık büyüme)

Sadece Online Perakende: 11,3 milyar TL  (yüzde 33 yıllık büyüme)

Çok Kanallı Perakende: 6,2 milyar TL  (yüzde 30 yıllık büyüme)

 

Online Pazaryeri : 5,2 milyar TL (yüzde 38  yıllık büyüme)

Online Bahis : 3,2 milyar TL (yüzde 24 yıllık büyüme)

Online- Çok Kategorili: 2,6 milyar TL (yüzde 18 yıllık büyüme)

Online – Özel Alışveriş: 2,6 Milyar TL (yüzde 43  yıllık büyüme)

Online – Dikey: 0,8 Milyar TL (yüzde 24 yıllık büyüme)

 

Çok KanallıElektronik: 2,4 Milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme)

Çok KanallıGiyim & Ayakkabı : 1,2 Milyar TL (yüzde 39 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon : 0,7 Milyar TL (yüzde 25 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Eğlence & Kültür : 0,4 Milyar TL (yüzde 23 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Diğer : 1,6 milyar TL  (yüzde 24 yıllık büyüme)

 

e-Ticaretin toplam perakende içindeki payı (Toplam Perakende pazarında online işlemlerin oranı) :

Türkiye: yüzde 3,5

Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: yüzde 8,8

Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması: yüzde 3.8

Tanımlar

e-Ticaret: Bilgisayar, tablet veya cep telefonu gibi mobil cihazlar aracılığıyla internet üzerinden yapılan işlemler “Online” olarak adlandırılmaktadır. Ürün ya da servis siparişi online kanaldan verilen, teslimatı online ya da çevrimdışı (elden, kargo aracılığı vb online olmayan teslimatlar) olan, ödemesi online kanaldan ya da çevrimdışı (kapıda ödeme, havale, eft vb)  yapılabilen alışveriş.

 

e-Ticaret Kategorileri Tanımları:

“Çok Kanallı”:  Hem internet üzerinden hem de fiziksel mağazadan satış yapanlar

“Sadece online”: Fiziksel mağazası olmayıp sadece internet üzerinden satış yapanlar

“Pazaryeri”: Alıcı ve satıcıların web sitesi üzerinden iletişimde bulunmalarını ve işlem yapmalarını sağlayan siteler.

“Özel Alışveriş”: Üyelik sisteminin geçerli olduğu ve üyelerine özel olarak kampanyalar düzenleyerek, indirimli satış yapan siteler.

“Çok Kategorili”: Çeşitli ürün ve hizmet veren siteler

“Dikey”: Belli ürün veya hizmeti veren siteler

Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü -2016” raporu TÜBİSAD tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) proje ortaklığı, Deloitte Türkiye proje yönetimi ve ComScore proje veri ortaklığı tarafından hazırlandı.

Untitled-1